Onze Verbintenissen

De situatie waarin de mensheid en de aarde zich vandaag bevinden, verplicht UPERIO, net zoals elk ander bedrijf, om stappen te ondernemen. Samen moeten we streven naar het verminderen van de negatieve impact van onze activiteiten om zowel het menselijk welzijn als de planeet te beschermen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Daarom hebben we 5 pijlers en 10 domeinen geïdentificeerd waarin we ons engageren om duurzame doelstellingen te bereiken ten aanzien van onze stakeholders. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) die in 2015 zijn vastgesteld.

Een goede gezondheid waarborgen en welzijn bevorderen voor iedereen, jong en oud.

Gelijke toegang verzekeren tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren bevorderen voor iedereen.

Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei bevorderen en een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Een veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam helpen maken.

Dringende acties ondernemen om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De implementatiemiddelen versterken en het Wereldwijd Partnerschap voor Duurzame Ontwikkeling revitaliseren.

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) staan hierbij centraal. Ze vormen een dringende oproep tot actie door alle landen, zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, in internationale samenwerking. Alle stakeholders worden opgeroepen om een bijdrage te leveren: regeringen, het maatschappelijk middenveld, bedrijven, investeerders en burgers.


Ons kompas voor het bouwen aan een betere toekomst

Met onze doelstellingen als kompas hebben we vijf aandachtsgebieden geïdentificeerd voor onze stakeholders. Die vormen de basis van het stappenplan dat we gezamenlijk willen volgen om onze impact te verkleinen en de grenzen van onze activiteiten te verleggen.

Onze bedrijfsdoelstelling

Onze missie - samen streven naar het bouwen van een betere wereld - dient als ons kompas. Om onze verbintenissen te delen op een manier die zowel intern als extern gemakkelijk te begrijpen is, hebben we ons "Manifest verantwoord ondernemen" gepubliceerd. Dit boekje is nu beschikbaar om te downloaden.

download onze bedrijfsdoelstelling

Ontdek onze Ethische en Gedragscode

Sinds 2023 zet UPERIO zich volop in voor het corporate responsibility-initiatief van de UN Global Compact en de bijbehorende principes op het gebied van mensen-rechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.