Privacy policy

We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij?

UPERIO Nederland 
Hallenweg 14
5683 CT Best
Nederland

Privacy Policy

Wanneer u de website van UPERIO bezoekt, dan kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen om een betere (of gepersonaliseerde) surf ervaring aan te bieden. We hechten veel belang aan uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgevens en zijn transparant over de manier waarop wij uw data verwerken.

Welke gegevens verzamelen we over u en waarom?

Statistieken

Google Analytics
Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft en de manier waarop u onze website gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om statistische informatie te verzamelen, onze website te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden op uw computer. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, dan informeren wij je over het gebruik van deze cookies.

Google Analytics houdt de gebruikersgegevens zoals cookies en User-ID data bij gedurende een periode van 26 maanden. Gebruikersdata ouder dan 26 maanden wordt verwijderd, deze data wordt dan anoniem verder verwerkt.

Google Analytics maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Pardot
We maken ook gebruik van Pardot om het surfgedrag van onze websitebezoekers te monitoren en verzamelen hierbij gegevens zoals bezochte pagina’s. Wij gebruiken die gegevens om u een persoonlijkere dienstverlening te kunnen bieden.

Pardot is legaal te gebruiken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die per 25 mei 2018 als Europese privacywet geldt. Pardot gebruikt het IP-adres van de bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet.

Contactgegevens

Contactformulier
Wanneer u via de website een contactaanvraag verstuurt, dan bewaren wij de gegevens die u invult zoals uw naam, e-mailadres, postcode, gemeente en optioneel ook uw telefoonnummer. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

De gegevens van prospecten bewaren we vervolgens 5 jaar in een beveiligde database.

Downloads
Wanneer u een technische fiche downloadt, slaan we - indien u toestemming geeft - uw e-mailadres op. We vragen u vriendelijk of we onze nieuwsbrief mogen toesturen. Wees gerust, we willen niemand ongevraagd e-mailen.

Nieuwsbriefinschrijving
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Sollicitaties
Bij een sollicitatie slaan we de gegevens op zoals aangereikt door de kandidaat in zijn/haar CV. Deze gegevens houden we veilig bij gedurende een periode van 1 jaar.

Samenwerkingen
Als klant of leverancier van UPERIO slaan we uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig voor onder andere orderverwerking, facturatie, dienstverlening en algemeen om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Met wie delen wij uw data?

Enkel UPERIO maakt gebruik van uw data, we delen deze dus niet met derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd.

UPERIO werkt daarnaast wel samen met verwerkers die in opdracht van UPERIO gegevens verzamelen.  Wij kiezen er bewust voor om uitsluitend samen te werken met partners die compliant zijn met de Privacy Shield framework en die zorgen voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

Hoe beschermen wij uw data?

UPERIO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligd netwerk en slaan we uw data op in een beveiligde database.

Daarnaast is UPERIO uitermate zorgvuldig in zijn selectie van verwerkers. Ze moeten voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet of een Europees beschermingsniveau via het E.U.-U.S. Privacy Shield waarborgen.

Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot UPERIO richten door een e-mail te sturen naar privacy@uperio-group.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast mag U die persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om te worden vergeten

Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases, tenzij er juridisch gronden zijn om (een beperkt deel) van uw gegevens voor langere tijd te bewaren.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

Recht om toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je internetbrowser op jouw computer opslaat wanneer je onze website bezoekt. Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookie policy.

Wijzigbaarheid

UPERIO heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 12 juni 2018.