Nieuws

Preventiefunctionarissen van UPERIO

Saftey first.png

Nieuwe functie om de veiligheidscultuur van UPERIO te versterken

We hebben onlangs een nieuwe functie – de PREVENTIEFUNCTIONARISSEN VAN UPERIO gecreëerd, met als doel het versterken en ondersteunen van de veiligheidscultuur bij UPERIO in een grote verscheidenheid aan aspecten. Aangezien de taken van de functie van land tot land kunnen variëren, hebben we eerst een algemene taakomschrijving ontwikkeld, die daarna is aangepast voor de afzonderlijke regio's. Als eerste stap werd de rol ingesteld in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België. De functie bestond reeds in Duitsland. Andere landen volgen later.

We hebben voor de feitelijke implementatie verschillende benaderingen gebruikt. We hebben bijvoorbeeld in Frankrijk gezocht naar interne kandidaten en we hebben nu werknemers van verschillende niveaus en domeinen, die de taken van de preventiefunctionaris vervullen. Het initiële plan is om de respectieve kandidaten ongeveer 20% van hun werktijd te laten wijden aan de rol van preventiefunctionaris, maar deze reikwijdte kan worden uitgebreid voor die locaties en regio's die worden blootgesteld aan grotere risico's.

We hebben in het VK zowel naar interne als externe kandidaten gezocht en we hebben nu een SHEQ-manager, Stuart Pennock. We zochten naar een kandidaat die al professionele ervaring inbrengt, aangezien dit in de ISO-certificering in het VK ook deel uitmaakt van de rol. 

Er wordt verwacht dat de rol in België meer is georiënteerd op de operationele praktijk.

Kandidaten moeten natuurlijk zijn voorbereid op hun rol. In Frankrijk omvat dit een training van zes dagen in drie fasen – inleiding, het vertrouwd raken met Franse wetgeving en een praktijkdeel. Vier van deze zes trainingsdagen zijn al afgerond, terwijl het laatste deel van twee dagen eind maart volgt.

Dergelijke training is ook gepland voor het Verenigd Koninkrijk. Deze wordt echter beperkt tot het praktijkdeel, gezien het ervaringsniveau van de nieuwe SHEQ-manager.

De inhoud en structuur van de training voor België zijn nog niet gedefinieerd en de selectieprocedure moet nog worden gestart.

De preventiefunctionarissen zullen als algemene regel de gebruikelijke veiligheidsaudits uitvoeren en zullen verantwoordelijk zijn voor veiligheidscampagnes binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.

Er wordt bovendien een jaarlijks actieplan ontwikkeld in samenwerking met het lokale management en we verwachten in 2023 de werkzaamheden aan een wereldwijd preventieplan af te ronden, zodat we een groepsbrede strategie kunnen implementeren.

We gaan ervan uit dat de preventiefunctionarissen een belangrijke bijdrage leveren om UPERIO een wereldleider op het gebied van veiligheid te maken.